Clasamentul candidaţilor la sesiunea de admitere iulie 2020, nivel master, după confirmări

Informaţii

Candidaţii admişi în sesiunea iulie 2020, au obligaţia ca până la data de 31.08.2020 să depună la secretariatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie sau să trimită prin curierat rapid până în data de 25.08.2020 dosarul complet cu următoarele acte:

 

Candidaţii admişi pe locuri bugetate:

Acte în original:

  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă
  • Adeverinţa de licenţă sau după caz diploma de licenţă însoţită de supliment
  • Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online)
  • Dosar plic
Candidaţi admişi pe locuri cu taxă:
  • Copii ale diplomei de bacalaureat şi foii matricole
  • Copii ale adeverinţei de licenţă sau după caz ale diplomei de licenţă însoţită de supliment
  • Contractul de studii în original (cel completat deja pentru confirmarea online)
  • Dosar plic
NOTĂ
Candidaţilor care au absolvit în cadrul Facultăţii de Istorie şi Filosofie le vor fi preluate actele în original din dosarul existent.

IMPORTANT! Candidaţii care nu îşi depun dosarul cu actele solicitate în original vor pierde locul ocupat!

Program cu publicul: 9-12, în zilele lucrătoare.

 

Cererile pentru cămin se pot descărca şi completa aici.

 

Listele candidaţilor admişi

 

Arheologie şi studii clasice

 

Societate, artă, identităţi în Europa Centrală

 

Istoria şi socio-antropologia epocii moderne

 

Istoria Europei de Sud-Est

 

Istorie, memorie, oralitate în secolul XX

 

Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural - în limba maghiară

Ştiinţele informării şi documentării

 

Leadership şi comunicare în organizaţiile internaţionale

 

Istorie contemporană şi relaţii internaţionale - în limba maghiară

Evaluarea politicilor şi a programelor publice
Patrimoniu şi turism cultural

 

Managementul securităţii în societatea contemporană

Managementul securităţii în societatea contemporană - frecvenţă redusă
Securitate, intelligence şi competitivitate
Filosofie antică şi medievală
Filosofie, cultură, comunicare
Teorie critică - în limba maghiară