Oferta de locuri pentru programele de masterat

Nr. crt Domeniul de studii univ. Programul Învăţământ cu frecvenţă IFR
Taxă
Buget Taxă
1. Istorie Arheologie şi studii clasice
Afişul specializării
12 38 -
2. Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate
Afişul specializării
8 42 -
3. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
Afişul specializării
8 42 -
4. Istoria Europei de sud-est (Joint master cu Universitatea din Graz şi cea din Ljubliana)
Afişul specializării
3 47 -
5. Istorie, memorie, oralitate în sec.XX
Afişul specializării
11 39 -
6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară)
Afişul specializării
18 32 -
7. Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării
Afişul specializării
7 43 -
8. Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale (Specializare nouă)
Afişul specializării
20 30 -
9. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară)
Afişul specializării
15 35 -
10. Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
Prezentarea specializării
Afişul specializării
5 45 -
11. Studii culturale Patrimoniu şi turism culturalAfişul specializării 12 48 -
12. Studii iudaice
Afişul de prezentare al specializării
5 45 -
13. Ştiinţe politice Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
Prezentarea specializării
Afişul specializării
30 20 50
14. Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii 5 45
15. Filosofie Filosofie antică şi medievală
Afişul specializării
7 43 -
16. Filosofie, cultură, comunicare
Afişul specializării
7 43 -
17. Teorie critică şi studii multiculturale (în lb. maghiară)
Afişul specializării
6 44 -