Oferta de programe de masterat

Nr. crt Domeniul de studii univ. Programul
1. Istorie Arheologie şi studii clasice
Afişul specializării
2. Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate
Afişul specializării
3. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
Afişul specializării
4. Istoria Europei de sud-est (Joint master cu Universitatea din Graz şi cea din Ljubliana)
Afişul specializării
5. Istorie, memorie, oralitate în sec.XX
Afişul specializării
6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară)
Afişul specializării
7. Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării
Afişul specializării
8. Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale
Afişul specializării
9. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară)
Afişul specializării
10. Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
Afişul specializării
11. Studii culturale Patrimoniu şi turism cultural
Afişul specializării
12. Studii iudaice
Afişul de prezentare al specializării
13. Ştiinţe politice Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
Afişul specializării
14. Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii
Afişul specializării
15. Filosofie Filosofie antică şi medievală
Afişul specializării
16. Filosofie, cultură, comunicare
Afişul specializării
17. Teorie critică şi studii multiculturale (în lb. maghiară)
Afişul specializării