Oferta de locuri la programele de masterat pentru sesiunea septembrie 2018

Nr. crt Domeniul de studii univ. Programul Învăţământ cu frecvenţă IFR
Taxă
Buget Taxă
1. Istorie Arheologie şi studii clasice
Afişul specializării
- 34 -
2. Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate
Afişul specializării
1 43 -
3. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne
Afişul specializării
- 31 -
4. Istoria Europei de sud-est (Joint master cu Universitatea din Graz şi cea din Ljubliana)
Afişul specializării
- 47 -
5. Istorie, memorie, oralitate în sec.XX
Afişul specializării
- 36 -
6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară)
Afişul specializării
- 37 -
7. Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării
Afişul specializării
1 44 -
8. Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale
Afişul specializării
4 29 -
9. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară)
Afişul specializării
6 36 -
10. Evaluarea politicilor şi programelor publice europene
Afişul specializării
- 46 -
11. Studii culturale Patrimoniu şi turism cultural
Afişul specializării
3 39 -
12. Studii iudaice
Afişul de prezentare al specializării
2 47 -
13. Ştiinţe politice Managementul Securităţii în Societatea Contemporană
Afişul specializării
5 10 46
14. Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii
Afişul specializării
- 40  
15. Filosofie Filosofie antică şi medievală
Afişul specializării
- 43 -
16. Filosofie, cultură, comunicare
Afişul specializării
2 41 -
17. Teorie critică şi studii multiculturale (în lb. maghiară)
Afişul specializării
5 42 -