Locurile alocate la programele de masterat pentru admiterea 2019, sesiunea septembrie

Nr. crt Domeniul de studii univ. Programul Învăţământ cu frecvenţă IFR
Taxă
Buget Taxă
1. Istorie Arheologie şi studii clasice 4 22 -
2. Societate, artă, identităţi în Europa centrală. De la medieval la modernitate 3 22 -
3. Istoria şi socio-antropologia epocii moderne - 20 -
4. Istoria Europei de sud-est 1 23 -
5. Istorie, memorie, oralitate în sec.XX 4 22 -
6. Cercetarea şi valorificarea patrimoniului cultural (în lb.maghiară) 7 23 -
7. Ştiinţe ale comunicării Ştiinţele informării şi documentării 4 44 -
8. Relaţii internaţionale şi studii europene Leadership şi comunicare în organizaţii internaţionale 1 30 -
9. Istorie contemporană şi relaţii internaţionale (în lb.maghiară) 7 38 -
10. Evaluarea politicilor şi programelor publice europene - 49 -
11. Studii culturale Patrimoniu şi turism cultural 2 7 -
12. Studii iudaice 1 13 -
13. Ştiinţe politice Managementul Securităţii în Societatea Contemporană 5 18 31
14. Securitate, intelligence şi competitivitate în organizaţii - 35
15. Filosofie Filosofie antică şi medievală 2 40 -
16. Filosofie, cultură, comunicare - 43 -
17. Teorie critică şi studii multiculturale (în lb. maghiară) 2 44 -