Clasamentul candidaţilor la sesiunea de admitere iulie şi septembrie 2020, nivel licenţă

Informaţii

Candidaţii admişi în sesiunea septembrie 2020 (buget/taxă/ID) au obligaţia ca până la data de 28.09.2020 să depună sau să trimită prin curierat rapid până în 25.09.2020 la secretariatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie* un DOSAR PLIC cu următoarele acte:

 

Candidaţii admişi pe locuri bugetate:

Acte în original:

  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă
  • Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online)
  • Certificat de naştere împreună cu o copie pentru aplicarea ştampilei „Conform cu originalul"
    Important! Candidaţii care trimit actele prin curier sunt rugaţi să nu trimită originalul certificatului de naştere ci o copie legalizată.
  • Adeverinţa medicală
  • Adeverinţa care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul)
  • 2 fotografii ¾ cm

ATENŢIE!
Candidaţii care nu vor avea dosarul complet îşi vor pierde locul bugetat!

 

Candidaţii admişi pe locuri cu taxă şi ID:

vor depune cópii simple ale Diplomei de bacalaureat şi ale foii matricole şi vor aduce originalele acestora pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau cópii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie sau dacă se trimit prin curier.

În rest, dosarul trebuie să conţină aceleaşi documente menţionate mai sus.

Candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor aduce adeverinţa în original care să ateste perioada înmatriculării în timpul primei specializări studiate, cu menţiunea obligatorie a formei de învăţământ: buget sau taxă.

 

Candidaţii care au glisat de pe loc cu taxă pe loc bugetat

pot solicita returnarea primei tranşe a taxei de şcolarizare prin completarea unei Cereri şi anexarea extrasului de cont şi a unei copii de buletin.

 

*Adresa facultăţii:
Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai
Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, etaj 1, cam. 148
400084 Cluj-Napoca, judeţul Cluj

Alte informaţii se pot obţine de pe site-ul facultăţii şi la numărul de telefon: 0756 017 552

 

 

 

Listele candidaţilor admişi

 

Listele ale candidaţilor admişi în sesiunea iulie 2020, actualizate în urma redistribuirii de locuri bugetate

 

 

Istorie, linia de studiu română

Istorie, linia de studiu maghiară


Istoria artei, linia de studiu română
Istoria artei, linia de studiu maghiară