Clasamentul candidaţilor la sesiunea de admitere iulie 2020, nivel licenţă, după confirmări

 

Candidaţii admişi în sesiunea iulie 2020 (buget/taxă/ID) au obligaţia ca până la data de 31.08.2020 să depună sau să trimită prin curierat rapid până în 25.08.2020 la secretariatul Facultăţii de Istorie şi Filosofie* un DOSAR PLIC cu următoarele acte:

 

Candidaţii admişi pe locuri bugetate:

 

Acte în original:

  • Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă
  • Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online)
  • Diploma de premiant/ă la olimpiadă (dacă este cazul)
  • Certificat de naştere împreună cu o copie pentru aplicarea ştampilei „Conform cu originalul"
    Important! Candidaţii care trimit actele prin curier sunt rugaţi nu trimită originalul certificatului de naştere ci o copie legalizată.
  • Adeverinţa medicală
  • Adeverinţa care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul)
  • 2 fotografii ¾ cm

 

ATENŢIE!

Candidaţii care nu vor avea dosarul complet îşi vor pierde locul bugetat!


Candidaţii admişi pe locuri cu taxă şi ID:

 

vor depune cópii simple ale Diplomei de bacalaureat şi ale foii matricole şi vor aduce originalele acestora pentru a se aplica ştampila „Conform cu originalul" sau cópii legalizate dacă actele în original sunt depuse la o altă instituţie sau dacă se trimit prin curier.

 

În rest, dosarul trebuie să conţină aceleaşi documente menţionate mai sus.

 

Candidaţii care au fost înmatriculaţi în anii precedenţi pe un loc bugetat sau cu taxă vor aduce adeverinţa în original care să ateste perioada înmatriculării în timpul primei specializări studiate, cu menţiunea obligatorie a formei de învăţământ: buget sau taxă.

 

 

Candidaţii care au glisat de pe loc cu taxă pe loc bugetat

pot solicita returnarea primei tranşe a taxei de şcolarizare prin completarea unei Cereri şi anexarea extrasului de cont şi a unei copii de buletin.

 

 

*Adresa facultăţii:

 

Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai

 

Strada Mihail Kogălniceanu nr. 1, etaj 1, cam. 148

 

400084 Cluj-Napoca, judeţul Cluj

 

Alte informaţii se pot obţine de pe site-ul facultăţii şi la numărul de telefon: 0744141871.

 

Program cu publicul: 9-12 în zilele lucrătoare.

 

 

 

Listele candidaţilor admişi

Istorie, linia de studiu română

Istorie, linia de studiu maghiară
Istoria artei, linia de studiu română
Istoria artei, linia de studiu maghiară
Arheologie, linia de studiu română
Arheologie, linia de studiu maghiară
Arhivistică, linia de studiu română
Relaţii internaţionale şi studii europene, linia de studiu română
Relaţii internaţionale şi studii europene, linia de studiu maghiară
Ştiinţe ale informării şi documentării, linia de studiu română
Ştiinţe ale informării şi documentării, linia de studiu maghiară
Etnologie
Turism cultural, linia de studiu română
Turism cultural, linia de studiu maghiară
Studii de securitate, linia de studiu română
Studii de securitate, linia de studiu engleză
Filosofie, linia de studiu română
Filosofie, linia de studiu maghiară