Clasamentul candidaților admiși după confirmări, la sesiunea de admitere iulie 2022, nivel licență

Informații referitoare la depunerea actelor

 

Candidații admiși în sesiunea IULIE 2022 au obligația ca până cel târziu în 19 AUGUST 2022 să depună la secretariatul Facultății de Istorie și Filosofie sau să trimită prin curierat rapid până în data de 17 AUGUST 2022 dosarul cu acte.

 

Dacă nu depuneți dosarul, pierdeți locul obținut!!!

Dosarul trebuie să conțină următoarele acte:

 

Candidații admiși pe locuri bugetate:

 - Diploma de bacalaureat și foaia matricolă în original;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - Diploma de premiant/ă la olimpiadă (dacă este cazul);

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Cerere cămin (dacă este cazul);

 - Dosar plic.

 

Candidații admiși pe locuri cu taxă și ID:

 - Copii legalizate ale Diplomei de bacalaureat și foii matricole;

 - Contractul de studii (cel completat deja pentru confirmarea online) în original;

 - Certificatul de naștere (original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie legalizată a Certificatului de naștere, dacă acesta se trimite prin curier;

 - Carte de identitate în original și copie pentru aplicarea ștampilei Conform cu originalul) sau copie simplă a Cărții de identitate, dacă aceasta se trimite prin curier;

 - 2 poze 3/4 cm;

 - Adeverința medicală;

 - Adeverința care atestă că a beneficiat de reducerea taxei de admitere (dacă este cazul), în original;

 - Dosar plic.

 

Candidații care au fost înmatriculați în anii precedenți pe un loc bugetat sau cu taxă vor aduce adeverința în original care să ateste perioada înmatriculării în timpul primei specializări studiate, cu mențiunea obligatorie a formei de învățământ: buget sau taxă.

 

Dosarul se depune/se trimite la următoarea adresă:

SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE ISTORIE ȘI FILOSOFIE

Universitatea Babeș-Bolyai

Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, etaj I, camerele 148-150

400084 Cluj-Napoca, județul Cluj

 

Program cu publicul: între 9-15 în zilele lucrătoare.

Telefon contact: 0756 017 552.

 

Candidații care au glisat de la taxă la buget pot solicita returnarea primei tranșe prin completarea unei Cereri, anexarea extrasului de cont din care să reiasă efectuarea plății, numele titularului de cont (însoțit de o copie după buletin) și contul IBAN. Solicitantul trebuie să anexeze, de asemenea, o copie după buletin.

Documentele se trimit la următoarea adresă de e-mail: simona.dombi@ubbcluj.ro

 

Listele candidaților admiși după confirmări, sesiunea iulie 2022

Istorie, linia de studiu română Candidați etnici Candidați plasament Candidați din mediul rural

Istorie, linia de studiu maghiară Candidați plasament

Istoria Artei Linia română Linia maghiară

Arheologie Linia română Linia maghiară

Arhivistică Linia română Linia maghiară

Relații internaționale și studii europene Linia română Linia maghiară

Științe ale informării și documentării

Etnologie

Turism cultural Linia română Linia maghiară

Studii de securitate Linia română Candidați plasament Candidați din mediul rural

Studii de securitate, linia de studiu engleză

Filosofie Linia română Candidați etnici

Filosofie, linia de studiu maghiară