Listele candidaţilor admişi la admiterea nivel licenţă, sesiunea iulie 2018

Listele actualizate ale candidaţilor admişi în sesiunea iulie 2018 în urma redistribuirii de locuri bugetate în cadrul facultăţii. (20 sept. 2018)

Pentru a consulta listele, faceţi clic pe textul "buget", "taxa" sau "în aşteptare" în linia specializării care Vă interesează.

Listele modificate sunt marcate cu *.
Linia română Istorie Istorie Buget* Taxă* Liceu mediu rural
Istoria artei Buget Taxă  
Arheologie Buget* Taxă  Liceu mediu rural
Arhivistica Buget Taxă Liceu din mediul rural
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget
Studii culturale Etnologie Buget  
Turism cultural Buget Taxă Candidat de etnie Rroma
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget
Studii politice Studii de securitate Buget* Taxă* Liceu mediu rural
Istorie - ID
Studii de securitate - ID*
Linia maghiară Istorie Istorie Buget Taxă
Istoria artei Buget Taxă  
Arheologie Buget Taxă  
Arhivistica Buget* Taxă
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget*  
Studii culturale Turism cultural Buget*  
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget*
Istorie - ID
Linia engleză Ştiinţe politice Studii de securitate Buget* Taxă  
Linia română Filosofie Filosofie Buget* Taxă* Liceu mediu rural
Filosofie - ID
Linia maghiară Filosofie Filosofie Taxă