Oferta de locuri pentru sesiunea iulie a admiterii 2019, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 60 147 30
Maghiară 15 25 25
Etnici 1 - -
Absolvenţi mediul rural 2* - -
B. Istoria Artei Română 10 20 -
Maghiară 7 13 -
C. Arheologie Română 23 27 -
Maghiară 8 17 -
D. Arhivistică Română 13 6 -
Maghiară 4 11 -
Absolvenţi mediul rural 1* - -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 14 100 -
Etnici 1 - -
Maghiară 14 26 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 5 19 -
Maghiară 3 17 -
Absolvenţi mediul rural 1* - -
Studii culturale G. Etnologie Română 7 8 -
H. Turism cultural Română 22 51 -
Etnici 1 - -
Maghiară 10 30 -
Absolvenţi mediul rural 1* - -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română 50 149 50
Absolvenţi mediul rural 1* - -
Engleză 18 79
+3 (CPV)
 
Filosofie Filosofie Română 26 48 25
Etnici 1 - -
Maghiară 7 43 -

* La solicitarea candidaţilor locurile alocate absolvenţilor de licee din mediul rural pot fi redistribuite la alte specializări din cadrul facultăţii.