Oferta de locuri pentru sesiunea septembrie a admiterii 2018, nivel licenţă

La Universitatea "Babeş-Bolyai" au rămas şi pentru sesiunea de admitere septembrie 2018 locuri bugetate pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural. Aceste locuri se vor aloca la specializările solicitate de candidaţi.

 

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 2 124 21
Maghiară 6 23 21
B. Istoria Artei Română 1 18 -
Maghiară 3 12 -
C. Arheologie Română - 22 -
Maghiară 2 15 -
D. Arhivistică Română 2 4 -
Maghiară 1 9 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 4 108 -
Maghiară 5 26 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 3 20 -
Maghiară 2 16 -
Studii culturale G.Etnologie Română - 10 -
H. Turism cultural Română 14 48 -
Maghiară - 29 -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română 2 97 26
Engleză 6 74
+3 (CPV)
 
Filosofie Filosofie Română - 32 15
Maghiară 7 39 -