Oferta de locuri pentru admiterea 2018, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 59 140 30
Maghiară 16 24 25
B. Istoria Artei Română 10 20 -
Maghiară 7 13 -
C. Arheologie Română 22 28 -
Maghiară 8 17 -
D. Arhivistică Română 14 6 -
Maghiară 4 11 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 15 108 -
Maghiară 14 26 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 5 20 -
Maghiară 3 17 -
Studii culturale G.Etnologie Română 5 10 -
H. Turism cultural Română 24 51 -
Maghiară 8 32 -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română 50 150 50
Engleză 20 77
+3 (CPV)
 
Filosofie Filosofie Română 23 50 25
Maghiară 7 43 -
TOTAL GENERAL 314 843+3 (CPV) 130

6 locuri bugetate pentru absolvenţi de licee situate în mediul rural. Aceste locuri se vor aloca la specializările solicitate de candidaţi.