Oferta de locuri pentru sesiunea septembrie a admiterii 2017, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 4 126 21
Maghiară - 22 21
Etnici - - -
B. Istoria Artei Română - 13 -
Maghiară 3 13 -
C. Arheologie Română 1 25 -
Maghiară 1 17 -
D. Arhivistică Română - - -
Maghiară 1 9 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 9 92 -
Etnici - - -
Maghiară 4 24 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 4 18 -
Maghiară 2 16 -
Studii culturale G.Etnologie Română 5 7 -
H. Turism cultural Română 11 70 -
Maghiară 4 30 -
Etnici 1 - -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română - 55 -
Engleză - 76
+3 (CPV)
-
Filosofie Filosofie Română - 36 16
Maghiară - 41 -
Etnici - - -
TOTAL GENERAL 48 690+3 (CPV) 58