Oferta de locuri pentru admiterea 2017, nivel licenţă

Domeniul Specializare Linia de studiu Număr de locuri
cu frecvenţă
-buget-
cu frecvenţă
-taxă-
ID - taxă
Istorie A. Istorie Română 60 140 30
Maghiară 14 26 25
Etnici 3 - -
B. Istoria Artei Română 10 20 -
Maghiară 7 13 -
C. Arheologie Română 22 27 -
Maghiară 7 18 -
D. Arhivistică Română 14 6 -
Maghiară 5 10 -
Relaţii internaţionale şi studii europene E. Relaţii internaţionale şi studii europene Română 16 95 -
Etnici 14 - -
Maghiară 16 24 -
Ştiinţe ale comunicării F. Ştiinţe ale informării şi documentării Română 7 18 -
Maghiară 3 17 -
Studii culturale G.Etnologie Română 7 8 -
H. Turism cultural Română 29 70 -
Maghiară 10 30 -
Etnici 1 - -
Ştiinţe politice I. Studii de securitate Română 50 150 -
Engleză 20 77
+3 (CPV)
-
Filosofie Filosofie Română 23 50 25
Maghiară 5 45 -
Etnici 2 - -
TOTAL GENERAL 325+20 (etnici) 844+3 (CPV) 80