Informaţii pentru candidaţii aflaţi pe liste de aşteptare

În perioada 22-29 iulie, candidaţii de pe listele de aşteptare vor confirma faptul că doresc să rămână în concurs pentru a avea şansa de a glisa pe un loc cu taxă sau bugetat. Doar candidaţii care confirmă locul vor fi luaţi în considerare la redistribuirea locurilor. Pe Cererea de confirmare aceşti candidaţi vor alege opţiunea de rămâne în concurs conform opţiunilor de pe Fişa de înscriere respectiv de a candida şi pentru locuri cu taxă. În situaţia glisării pe loc bugetat, taxa achitată la confirmare va fi returnată în urma depunerii unei cereri după 15 octombrie 2017.

Dosarul trebuie să conţină:

 • diploma de Bacalaureat în original sau în copie legalizată (pentru loc cu taxă). Doar candidaţii care depun Diploma de Bacalaureat în original vor avea şansa de a glisa pe un loc bugetat.
 • foaia matricolă
 • copie după certificatul de naştere;
  Atenţie: Candidaţii care depun diploma de Bacalaureat sau Foaia matricolă în copie se vor prezenta cu copie simplă şi originalul, pentru a fi legalizată la facultate sau cu copie legalizată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Certificatul de naştere.
 • adeverinţă medicală tip (original);
 • două fotografii format mic;
 • declaraţie scrisă prin care se confirmă opţiunea de rămâne în concurs pentru ocuparea unui loc;
 • un dosar plic pentru păstrarea actelor (nu se primesc dosare cu şină etc.);
 • o dată cu depunerea dosarului, candidaţii aflaţi pe liste de aşteptare trebuie să plătească, la facultate, prima rată din taxa de şcolariazare (600 lei). Aceasta va fi returnată dacă candidatul nu reuşeşte să ocupe un loc la taxă.


Programul de lucru (Sala V. Bogrea):

 

 • 24 - 28 iulie: între orele 9 şi 15
 • 22, 29 iulie: între orele 9 şi 13