Informaţii pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă

Candidaţii declaraţi admişi în urma etapei de înscriere vor confirma locul ocupat în perioada 24-29 iulie.

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă, care nu vor confirma locul ocupat în această perioadă prin depunerea dosarului cu documentele necesare vor pierde locul ocupat.

Cei admişi pe locuri cu taxă au în continuare şanse de ocupa un loc bugetat cu condiţia de a depune la confirmare diploma de Bacalaureat în original. În acest caz, taxa achitată la confirmare va fi returnată în urma depunerii unei cereri după 15 octombrie 2019.

Dosarul trebuie să conţină:

 • diploma de bacalaureat în original sau în copie (pentru loc cu taxă)
 • foaia matricolă original sau copie
 • copie după certificatul de naştere;
  Atenţie: Candidaţii care depun diploma de Bacalaureat sau Foaia matricolă în copie se vor prezenta cu copie simplă şi originalul, pentru a fi legalizată la facultate sau cu copie legalizată. Acelaşi lucru este valabil şi pentru Certificatul de naştere.
 • adeverinţă medicală tip (original);
 • două fotografii format mic;
 • un dosar plic pentru păstrarea actelor (nu se primesc dosare cu şină etc.);
 • o dată cu depunerea dosarului, candidaţii admişi pe locuri cu taxă trebuie să plătească, la facultate, prima rată din taxa de şcolariazare (650 lei pentru cei admişi la învăţământ cu frecvenţă şi 600 de lei pentru învăţământ la distanţă).
  • În baza programului A doua diplomă în UBB, absolvenţii din cadrul UBB şi studenţii la altă facultate sau specializare din UBB beneficiază de o reducere a taxei de şcolarizare de 50% sau 40%. Această reducere se aplică prin scutire de plată a ratelor a 3-a şi a 4-a din taxă. Cererea pentru reducerea taxei împreună cu actele doveditoare (adeverinţă în original din care să rezulte calitatea de student integralist respectiv copie legalizată după diploma de licenţă sau adeverinţă, pentru licenţiaţii la a doua facultate) se depun la Casieria facultăţii în perioada 1-12 octombrie 2019.


Programul de lucru (Sala V. Bogrea):

 

 • 24-26 şi 29 iulie: între orele 9 şi 15
 • 27 iulie (sâmbătă): între orele 9 şi 13