Informaţii pentru candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă

Candidaţii declaraţi admişi în urma etapei de înscriere vor confirma locul ocupat în perioada 20-28 iulie 2020.

Candidaţii admişi pe locuri bugetate sau cu taxă, care nu vor confirma online în această perioadă, vor pierde locul ocupat.

Cei admişi pe locuri cu taxă au în continuare şanse de a ocupa un loc bugetat cu condiţia de a achita prima tranşă a taxei de şcolarizare (650 lei pentru cei admişi la învăţământ cu frecvenţă şi 600 de lei pentru învăţământ la distanţă). În acest caz, taxa achitată la confirmare va fi returnată în urma depunerii unei cereri după 15 octombrie 2020.

Candidaţii care îşi confirmă locul obţinut la taxă trebuie să plătească prima rată din taxa de şcolarizare (650 lei pentru cei admişi la învăţământ cu frecvenţă şi 600 de lei pentru învăţământ la distanţă).