Listele candidaţilor etnici români admişi în sesiunea iulie 2018

Specializarea Istorie

Specializarea Turism cultural

Specializarea Filosofie