Clasamentul candidaţilor etnici români pentru sesiunea de admitere iulie 2019

În perioada 23-25 iulie 2019 candidaţii declaraţi admişi şi cei de pe listele de aşteptare trebuie să confirme ocuparea locului conform metodologiei prezentate aici: https://admitere.ubbcluj.ro/ro/etnici/.
În caz contrar vor pierde locul obţinut.