Acte necesare la înscrierea online

Toate documentele de mai jos se scanează (în format .pdf, .jpg sau .png nu mai mari de 2MB) și se încarcă în platforma admiterii

 

 • fișă tip de înscriere completată și semnată
 • diplomă de bacalaureat și foaia matricolă (pentru diplomele însoțite de foaie matricolă);
 • diploma de licență și suplimentul la diploma de licență/ foaia matricolă nivel licență sau diploma echivalentă acesteia;
 • adeverința de licență (pentru absolvenții promoției 2021) se încarcă în platformă în locul diplomei de licență
 • adeverință pentru cei care au mai făcut un masterat, de unde să rezulte forma de finanțare;
 • certificatul de naștere:
 • carte de identitate;
 • atestat/certificat de competență lingvistică;
 • adeverință medicală tip;
 • dovada achitării taxei de admitere (150 lei: procesare și înscriere);
 • proiectul de cercetare (acolo unde este cazul);
 • portofoliu argumentativ (Curriculum Vitae și un plan de dezvoltare a carierei profesionale și științifice; acolo unde este cazul).