Noutăți

In memoriam Alexandri Diaconescu

Antichități preromane și romane. Arheologie și istoriografie

26-27 mai 2022
Programul atelierului

Aula Ferdinand, Institutul de Istorie Națională, str. Napoca, nr. 11
sau
Link Zoom

Call for papers!

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ A DOCTORANZILOR ÎN ISTORIE
Ediția a XVII – a

Meseria de istoric și istoria ca bun de consum
The Historian’s Craft and the Conspicuous Consumption of History

Pentru detalii suplimentare accesați varianta în română/engleză: RO / EN

ANUNȚ!
Finanțarea doctoranzilor aflați în stagiu

Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” finanțează, din sumele aferente granturilor doctorale și taxelor de școlarizare, activități de formare și cercetare ale doctoranzilor aflați în cei trei ani de stagiu.

Criterii și condiții

  • Doctorandul trebuie să aibă îndeplinite toate obligațiile prevăzute în contract și planul de studii. Pentru conformitate va obține de la ISD o adeverință care să ateste îndeplinirea acestor obligații;
  • Doctorandul va depune la secretariatul școlii doctorale o cerere în care se va detalia motivul pentru care se solicită finanțarea, perioada stagiului de formare și/sau cercetare, suma estimativă a cheltuielilor totale. Într-o anexă se va face un calcul defalcat al cheltuielilor solicitate: cazare/per noapte, transport, taxă conferință etc. Totodată, se vor atașa documente justificative: ofertă preț cazare, document taxă conferință etc.;
  • Cererea și anexa trebuie să fie semnate de doctorand și coordonatorul de doctorat;
  • Finanțări eligibile: conferințe (transport, taxe, cazare), cercetări în arhive, muzee și alte locații necesare documentării în scopul elaborării tezei de doctorat;
  • Toate cererile de finanțare trebuie să aibă legătură cu teza de doctorat.