Prezentare Publicaţii Admitere
Prezentare
ACTUALITATE
Apel la contribuţii:
Brukenthal. Acta Musei XV. 5 – Brukenthalia, no. 10

Imago Mortis: Natural Disasters, Epidemics, Massacres, Genocides, the Holocaust, the Gulag
Call for Papers
Programul de burse de cercetare pe termen scurt pentru masteranzi, doctoranzi şi postdoctoranzi
GO STYRIA

https://international.uni-graz.at/en/incoming-exchange/go-styria-scholarship-programme/
Go Styria este un program de burse pentru studenţi masteranzi, doctoranzi dar şi pentru postdoctoranzi interesaţi de o mobilitate pe termen scurt (max. 4 luni) în contextul tezei lor de masterat, doctorat sau al cercetării post-doctorale.
Apel la participare
Conferinţa internaţională
Rethinking 20th Century European History

Ediţia a 7-tea cu tema
The Ideal of a Happy Home

Conferinţa este organizată de asociaţia Historia Europeana sub patronajul Departamentului de istorie al facultăţii de Arte de la Universitatea Masaryk din Brno
Prezentare
Apel la contribuţii Deadline extins

Lansarea competiției pentru programul postdoctoral de cercetare avansată

Admitere în
Programul postdoctoral de cercetare avansată, la
Școala doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”

 1. Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” organizează prima etapă pentru admiterea în Programul Postdoctoral de cercetare avansată în anul universitar 2019/2020, după următorul calendar:
  • 26, 27 și 28 februarie 2020 - orele 9-12: depunerea dosarelor de candidatură în sala 308 (clădirea centrală UBB)
  • 2 martie, ora 10: interviul și prezentarea proiectului (Anexa 2) de către candidați în fața comisiei desemnată de școala doctorală, în sala 308 (clădirea centrală UBB)
 2. Locuri disponibile la Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” pentru această sesiune de admitere:
  • 5 din partea Universității Babeș-Bolyai
  Vor fi eligibili candidații care au obținut titlul de doctor (data specificată în ordinul de ministru) în perioada 2 martie 2015 – 2 martie 2020.
 3. Conținut dosar:
 4. Criterii de departajare:
  • Activitate științifică – 50 %
  • Proiectul – 30 %
  • Interviul – 20 %
 5. Pe lângă cerințele generale specifice proiectului, Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” solicită din partea candidaților dovada colaborării cu școala doctorală după obținerea titlului de doctor, iar pentru cei admiși, participarea activă la manifestările școlii doctorale pe toată durata derulării proiectului, în special participarea la conferințele/atelierele organizate de școala doctorală precum și publicarea a cel puțin 2 articole în reviste BDI sau B+/ studii în volume apărute în țară sau străinătate.
Persoană de contact: Gheorghe Negustor - gnegustor@gmail.com

Rezultatele concursului pentru bursele postdoctorale POCU 2020:

Nr. crtNr. legitimaţieRezultat
1. 001 Admis
2. 002 Neprezentare
3. 003 Admis
4. 004 Respins
5. 005Admis
6. 006 Respins
7. 007 Admis
8. 008 Respins
9. 009 Respins
10. 010 Admis

 

Program de Burse al Guvernului Francez (BGF) pentru Master și Doctorat în co-tutelă 2020-2021

Programul, dezvoltat de Ambasada Franței și Institutul Francez din România, încă din 1990, oferă tinerilor români oportunitatea de a studia în Franța.
Termenul limită de trimitere a solicitărilor de burse este 2 martie 2020. Limba franceză nu este obligatorie, chiar dacă reprezintă un avantaj, în noul program existând oportunităţi de a urma o filieră si în limba engleză!

Toate informațiile legate de criteriile de selecție, cuantumul bursei și documentele necesare pentru dosarul de candidatură sunt disponibile la adresa: http://www.institutfrancais.ro/Bucuresti/menu_view/F5A65A/BURSE%20ACORDATE%20DE%20GUVERNUL%20FRANCEZ/130

Adresa de contact: bourses.bucarest-amba@diplomatie.gouv.fr