Prezentare Publicaţii Admitere
Prezentare
ACTUALITATE
Programarea activităţilor
Şcolii doctorale
în semestrul 2 al anului universitar 2020-2021

ATELIER
Istoria și literatura:
modelul unei interdisciplinarități
(mereu actuale)


9-10 aprilie 2021
Platforma Zoom
Program și Informaţii de logare

Lansarea competiției pentru programul postdoctoral de cercetare avansată

Admitere în
Programul postdoctoral de cercetare avansată, la
Școala doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”

 • Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” organizează prima etapă pentru admiterea în Programul Postdoctoral de cercetare avansată în anul universitar 2020/2021, după următorul calendar:
  • 22 și 25 ianuarie 2021 - orele 9-12: depunerea dosarelor de candidatură în la Registratura UBB
  • 29 ianuarie, ora 10: interviul și prezentarea proiectului (Anexa 1) de către candidați în fața comisiei desemnată de școala doctorală: se va face online pe o platformă comunicată din timp candidaților
  • 29 ianuarie: afișarea rezultatelor provizorii
  • 29 ianuarie: depunerea contestațiilor
  • 1 februarie: afișarea rezultatelor finale
 • Locuri disponibile la Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” pentru această sesiune de admitere:
  • 3 din partea Universității Babeș-Bolyai
  Vor fi eligibili candidații care au obținut titlul de doctor (data specificată în ordinul de ministru) după 1 aprilie 2016.
 • Conținut dosar (dosar plic cu nume candidat, coordonator, facultatea și școala doctorală pe copertă):
  • Fişa de înscriere(formular tip, Anexa 2);
  • Cartea de identitate (copie xerox);
  • Diploma de licență (copie xerox);
  • Diploma de master sau echivalentă a acesteia (copie xerox);
  • Diplomă de doctor – copie xerox şi în original pentru conformare. Cei care au doar ordinul de ministru vor prezenta o copie după acesta, urmând ca la etapa finală (selecția pe proiectul POCU) să prezinte diploma.
  • Curriculum vitae (Europass) cu anexă Lista de publicații
  • Planul individual de cercetare avansată (formular tip, Anexa 1);
 • Criterii de departajare:
  • Activitate științifică – 40%
  • Proiectul – 30%
  • Interviul – 30%

Pe lângă cerințele generale specifice proiectului, Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură” solicită din partea candidaților dovada colaborării cu școala doctorală (participarea la manifestări științifice organizate de Școala Doctorală „Istorie. Civilizație. Cultură”: conferința anuală, atelierele organizate periodic etc.) în timpul doctoratului și după obținerea titlului de doctor. Pentru cei admiși se solicită participarea activă la manifestările școlii doctorale pe toată durata derulării proiectului, în special la conferințele/atelierele organizate de școala doctorală precum și publicarea a cel puțin 2 articole în reviste BDI sau în revistele acreditate CNCS_2020, studii în volume apărute în țară sau străinătate.

Persoană de contact: Gheorghe Negustor - gnegustor@gmail.com

Rezultatele concursului pentru bursele postdoctorale POCU 2021:

Nr. crtNr. legitimaţieRezultat
1. 001 Admis
2. 002 Admin
3. 003 Admis
4. 004 Respins
5. 005Respins