Seminarul de Demografie Istorică

Director: Prof. univ. dr. Ioan Bolovan
Secretar şiinţific: Drd. Elena Crinela Holom
Membri:
 • Conf. univ. dr. Pál Judit
 • Conf. univ. dr. Corneliu Pădurean
 • Lect. univ. dr. Sorina Paula Bolovan
 • Dr. Adriana Florica Muntean
 • Dr. Daniela Deteşan
 • Dr. Marius Eppel
 • Drd. Bogdan Crăciun
 • Drd. Diana Maria Covaci
 • Drd. Loredana Stepan
 • Masterand Dana Burian
 • Masterand Camelia Boian
Obiective generale ale activităţii şiinţifice:
 • Organizarea unei baze electronice de date de demografie istorică prin prelucrarea registrelor de stare civilă aflate în Biblioteca Seminarului de Demografie Istorică
 • Depistarea, prelucrarea şi editarea de izvoare statistice pentru cunoaşterea evoluţiei populaţiei de pe teritoriul României din Evul Mediu până în prezent
 • Consolidarea şi dezvoltarea unei direcţii de studii de demografie istorică la nivelul curriculei universitare (licenţă, masterat, doctorat)
 • Organizarea periodică a unor colocvii şi editarea unor monografii şi volume de studii de demografie istorică
Teme de cercetare:
 1. Evoluţii demografice în Transilvania în timpul dualismului austro-ungar
 2. Familia românească din Transilvania în secolele XIX-XX: de la tradiţie spre modernizare
 3. Aspecte şi fenomene demografice în Transilvania în timpul Primului Război Mondial
Publicaţii:
 1. Transilvania în epocile modernă şi contemporană. Studii de demografie istorică, coord. Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002, 230 pagini
 2. Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan, Consignatio Statistico Topographica Singulorum in Magno Principatu Transylvaniae (Transilvania la 1829-1831), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 232 pagini
 3. Populaţie şi societate. Studii de demografie istorică a Transilvaniei (secolele XVIII-XX), coord. Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2003, 339 pagini
 4. Transilvania în secolele XIX-XX. Studii de demografie istorică, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2005, 413 pagini
 5. Bogdan Crăciun, Ioan Bolovan, Cercetările de istoria populaţiei României, 1945-2005. Bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 124 pagini
 6. Elena Crinela Holom, Sunet şi sensibilităţi colective. Funcţia socială a clopotelor în comunităţile româneşti din Transilvania (sec. XIX-XX), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 194 pagini
 7. Populaţia României. Trecut, prezent, viitor, coord. Traian Rotariu, Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, 587 pagini
 8. Mişcări de populaţie şi aspecte demografice în România în prima jumătate a secolului XX, coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Corneliu Pădurean, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2007, 332 pagini
 9. Om şi societate. Studii de istoria populaţiei României (sec. XVII-XXI), coord. Sorina Paula Bolovan, Ioan Bolovan, Corneliu Pădurean, Editura Presa Universitară Clujeană, 2007, 539 pagini
 10. Perspective demografice, istorice şi sociologice. Studii de populaţie, coord. Ioan Bolovan, Cornelia Mureşan, Mihaela Hărăguş, Editura Presa Universitară Clujeană, 2008, 458 pagini
Granturi:
 • "Familia românească din Transilvania între constrângerile bisericii şi cele ale statului. De la tradiţie spre modernizare (1850-1900)", proiect finanţat de către CNCSIS în cadrul Programului IDEI (2007-2010), director prof. univ. dr. Ioan Bolovan
Manifestări ştiinţifice:
  16-20 Octombrie 2008: Conferinţa internaţională Demographic changes in the time of Industrialisation (1750-1918). The example of the Habsburg Monarchy. În colaborare cu Centrul de Studiere a Populaţiei din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai", Centrul de Studii Transilvane din cadrul Academiei Române şi Universitatea Karl Franzens din Graz (Austria) (a se vedea şi pe site-ul Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică la adresa: http://historicaldemography.net/conferences.php)
Adresa:
Str. Avram Iancu, nr. 11, etaj 3, cam. 307
400089 Cluj-Napoca, ROMÂNIA,
Telefon: 0264-405300, int. 5282
e-mail: sem_dem_ist@yahoo.com