Listele finale ale candidaţilor admişi la concursul de admiter nivel licenţă sesiunea iulie 2016 (publicate în 16 septembrie 2016)

Pentru a consulta listele, faceţi clic pe textul "buget" sau "taxa" în linia specializării care Vă interesează.
Linia română Istorie Istorie Buget Taxă
Istoria artei Buget Taxă
Arheologie Buget Taxă 
Arhivistica Buget
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget Taxă
Studii culturale Etnologie Buget Taxă
Turism cultural Buget Taxă
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget Taxă
Studii politice Studii de securitate Buget Taxă
Istorie - ID
Linia maghiară Istorie Istorie Buget Taxă
Istoria artei Buget Taxă
Arheologie Buget Taxă
Arhivistica Buget Taxă
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget
Studii culturale Turism cultural Buget
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget Taxă
Istorie - ID
Linia franceză Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget Taxă
Linia engleză Ştiinţe politice Studii de securitate Buget
Linia română Filosofie Filosofie Buget Taxă
Filosofie - ID
Linia maghiară Filosofie Filosofie Buget