Listele finale ale candidaţilor admişi la concursul de admitere nivel licenţă, sesiunea iulie 2014
(publicate în 18 septembrie 2014)

Pentru a consulta listele, faceţi clic pe textul "buget" sau "taxa" în linia specializării care Vă interesează.
Linia romană Istorie Istorie Buget Taxă
Arhivistica Buget Taxă
Arheologie Buget Taxă 
Istoria artei Buget Taxă
Istorie - ID
Studii politice Studii de securitate Buget Taxă
Studii culturale Turism cultural Buget  
Etnologie Buget Taxă 
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget Taxă
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget Taxă
Linia franceză Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget Taxă
Linia maghiară Istorie Istorie Buget
Arheologie Buget
Istoria artei Buget Taxă
Arhivistica Buget Taxă
Istorie - ID
Ştiinţele comunicării Ştiinţe ale informării şi documentării Buget
Studii culturale Turism cultural Buget Taxă
Relaţii internaţionale şi studii europene Relaţii internaţionale şi studii europene Buget
Linia română Filosofie Filosofie Buget Taxă
Linia maghiară Filosofie Filosofie Buget Taxă