EPIGRAPHIC LEXICON OF DACIA


Home

About

Database

Results

2011-English

2011-Romanian

2012-English

2012-Romanian

2013-English

2014-English

2014-Romanian

2015-English

2015-Romanian

2016-English

2016-Romanian

2011-2016 English

2011-2016 Romanian
Rezultate ale proiectului “Lexicon epigrafic al Daciei”
obţinute în anul 2015

Materialul a fost în continuare îmbogăţiti cu inscripţii din Dacia Porolissensis (Potaissa, Porolissum, Samum etc.), care nu fuseseră încă incluse în lexicon. Inscripţiile ne-au fost puse la dispoziţie de colegii care lucrează la publicarea volumului Inscripţiile Daciei Romane IV.

În plus, fiecare membru al echipei a verificat şi completat partea care i-a revenit în realizarea lexiconului, fiind introduse inclusiv inscripţiile publicate în ultimele volume din Année Epigraphique (ultimul volum fiind AE 2012). S-a continuat să se facă verificarea şi corectura inscripţiilor introduse deja şi unificarea materialului analizat.

Exemplu de articol:

Dācĭa, ae, nume pr. f., ţinut în nordul Dunării locuit de daci şi devenit în 106 provincie romană. În funcţie de perioadă (între Hadrian şi Marcus Aurelius) prin Dacia se poate înţelege Dacia Superior. În urma reorganizării teritoriului sub Marcus Aurelius au rezultat trei Dacii: [leg(atus) Aug(usti) pr(o) pr(aetore) prov]in[ciae Daciae](AE 1959, 327 = IDR II 175), Dacia (CIL III 7868 = CLE 1558 = IDR III/3, 159); Daciae (CIL III 7688 = AE 2007, 1194; CILIII 1458 = IDR III/2, 91; AE 1977, 687 = IDR III/2, 111; CIL III 1063 = ILS3922 = IDR III/5, 184); Dac(iae) (CILIII 1445 = 7972 = IDR III/2, 84; AE 1913, 55 = ILS 9487 = IDR III/2, 97; AE1933, 249 = IDR III/2, 98; CIL III 1465 = AE 1978, 672 = IDR III/2, 101); Da[ciae]? (IDR III/2, 138); [Dac(iae)](CIL III 1461 = IDR III/2,95); [- - - Daci]ae feli[ci et] genio domu[s] divinae (AE 1914, 114 = IDR III/2, 216º); Dac(iae) Apul[ensis] (AE 1979, 506º = IDR III/2, 88º); Dac(iae) Apulens(is) (CIL III 7955 = IDRIII/2, 262); Dac(iae) Apu[l(ensis)](AE1983, 830); [Daciae]? A[pul(ensis)]?(AE 1998, 1086 = ILD 280); Dac(iae)Apul(ensis) (CIL III 1464 = ILS 1370 = IDR III/2, 100); [Dacia Super(iore)?] (AE 1972, 463 = IDRIII/2, 94); Terrae Dac(iae) (CIL III 1351 = CIL III 7853 = ILS 1860 = IDR III/3, 102); in Dacia (CIL XVI 160 = AE 1944, 57 = AE 1946, 131 = AE 1947, 31 = IDR I/D 1; CIL XVI 57 = CIL III, p. 868 = ILS 2004 = IDR I/D 2; CIL XVI 163 = AE 1944, 58 = AE 1946, 131 = AE 1947, 31 = IDR I/D 3); in Dacia superiore (AE 1958, 30 = AE 1959, 31 = AE 1960, 336 = IDR I/D 5 = RMD I 17); [in Dacia superiore] (AE 2002, 1223 = RMD V 384 = ILD 34); Daciarum (CIL III 1176 =ILS 514 = IDR III/5, 431; IDR III/5, 723 = AE 2003, 1471); Daciar(um) (AE 1930, 138 = 1933, 16 = IDR III/2, 209); [Daciar(um)] (AE 1977, 689 = IDR III/2,217); Daci[arum (trium)] (AE 1903, 69= IDR III/2, 79); Daciarum (trium)(CIL III 1454 = ILS 7128 = IDR III/2, 80); [D]aciar(um) [trium](IDR III/2, 102); Dac(iarum) (trium) (AE 1903, 66 = IDR III/3, 46; CIL III 7750 = IDR III/5, 70; CIL III 1174 = ILS 7255 a = IDRIII/5, 425; CIL III 1178 = ILS 1165 = IDR III/5, 436); D[ac(iarum) (trium)](AE 1983, 802 =1984, 737 = IDR III/5, 429); [Dac(iarum)] trium (CIL III 1308 = AE 1968, 442 = IDR III/3, 284); [Dac(iarum)] (trium) (CIL III 7741 = AE 1901, 154 =CIL III 14479 = IDR III/5, 426); [Daciar(um) (trium)] (AE 1971, 385 = AE 1982, 833 = IDR III/3, 213); trium Dac(iarum) (CIL III 1457 = ILS 1097 = IDR III/2, 90; AE 1983, 801 = IDRIII/5, 137); (trium) Daciarum(CILIII 7771 = ILS 4398 = IDR III/5, 319; CIL III 1153 = IDR III/5, 345); (trium) Dac(iarum) (CIL III 1393 = IDR III/3, 233); (trium) Da[c(iarum)] (CIL III 1415 = IDR III/3, 275 = AE 2001, 1716); (trium) Daciar(um) (CIL III 1374 = IDR III/3, 45 = AE 2004, 1208; IDR III/5, 71); (trium) Daci[ar(um)] (CIL III 7794 a = IDR III/5, 434); [(trium) pr]ovi[nciar(um) Dac]iar(um)(IDR III/2, 81); trium D[a]c(iarum) (AE 1931, 122 = IDR III/2, 85); Daciis tribus (CIL III 995 = ILS 3920 = IDR III/5, 43); diis deabus(que) Daciarum (CIL III 996 =IDR III/5, 46); genio Daciarum (CILIII 993 = ILS 3923 = IDR III/5, 41); Dacia Ripensis, provincie romană la sudul Dunarii infiinţată în urma reorganizării de către Constantin cel Mare a Daciei institituită de Aurelian: Da(cia) R(ipensis) (AE 1972, 493 = IDR III/1, 46); D(acia) R(i)p(ensis) (IDR III/1, 44a); [D(acia)] R(i)p(ensis) (IDR III/1, 44b); D(aciae) R(ipensis) (IDR III/1, ad 34); [D(aciae) R(i)]p(ensis) (IDR III/1, ad 34).

Rezultatele obţinute au fost diseminate prin participări la conferinţe şi articole publicate sau acceptate spre publicare.

În cadrul proiectului a fost organizată timp de două zile (16, 17 octombrie 2015) o masă rotundă dedicată epigrafiei greco-romane, cu participanţi din Ungaria şi România: Mensa Rotunda Epigraphiae Dacicae Pannonicaeque. Informaţii despre programul conferinţei se pot găsi la următoarea adresă:http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/evenimente/Mensa_rotunda_2015.pdf.

Conferinţe:
În cadrul acestei mese rotunde fiecare dintre membrii proiectului a susţinut o comunicare:
  • - Radu Ardevan, Nochmalsüber die allerletzten römischen Inschriften in der Provinz Dakien.
  • - Ioan Piso, Die geheimnisvolle Cohors I Augusta.
  • - Eugenia Beu-Dachin, Aurelius Annianus, procurator at Napoca.
  • - Carmen Fenechiu, The vocabulary of family in the inscriptions from the central part of Dacia Superior.
  • - Ştefania Lalu, „Mater” and „pater collegii” in Dacia.
Alte participări la conferinţe:
  • - Radu Ardevan, "Dakische Steinblöcke" im römischen Kontext, ein Problem der provinziellen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, la “3rd International Conference on the Roman Danubian Provinces”, Viena, 11-14 nov. 2015.
Publicaţii:
  • - Radu Ardevan, On the size of „collegia” and associations in Roman Dacia, în S. Cociş, V.-A. Lăzărescu, M. Gui, D.-A. Deac (eds.), Ad Finem Imperii Romani. Studies in honour of Coriolan H. Opreanu, Cluj-Napoca 2015, ed. Mega, p. 65-70, with acknowledgement (CNCS – UEFISCDI project PN-II-ID-PCE–2011–3-0412).
  • - Radu Ardevan, Il fenomeno dell’”interpretatio Romana” nelle province romane danubiane, în L. Zerbini (ed.), Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013, Bologna 2015, p. 21-37.
  • - I. Piso, Epigraphica Potaissensia, in L. Zerbini (ed.), Culti e religiosità nelle province danubiane. Atti del II Convegno Internazionale Ferrara 20-22 Novembre 2013, Bologna 2015, p. 423-438.
  • -Eugenia Beu-Dachin, Aurelius Annianus, procurator in Napoca, Ephemeris Napocensis, XXV, 2015, sub tipar.