Prezentare Structura Publicaţii Program de cercetare Evenimente Programe didactice
Program de cercetare
Programul de cercetare al IIA se concentrează asupra următoarelor arii tematice:
  1. Istoria regională-istoria naţională-istoria europeană
  2. Istoria istoriografiei: istoriografia Europei Centrale
  3. Istoria socială: elite sociale, oraşul şi populaţia urbană în lumea medievală şi modernă
  4. Scris, tipar, cultură în Europa Centrală (medievală şi premodernă)
  5. Istoria bisericii şi a vieţii religioase: dezvoltare instituţională, identităţi confesionale, pietate şi sentiment religios, solidarităţi confesionale, relaţiile Biserică – Stat
  6. Mentalităţi şi imaginar: studiul imaginarului social, raportul identitate-alteritate
  7. Antropologia istorică: istoria sensibilităţii, disciplinarea socială, gender studies, istoria alimentaţiei şi a consumului, istoria violenţei, istoria loasirului
  8. Înregistrarea, arhivarea şi gestionarea mărturiilor orale despre perioada comunistă şi istoria recentă românească
  9. Holocaustul evreilor din Transilvania de Nord: crearea unei arhive de istorie orală, bazată pe mărturiile supravieţuitorilor evrei din Transilvania de Nord şi a membrilor comunităţilor româneşti şi maghiare care au trăit perioada 1940-1944.