Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
DESCRIEREA PROCESULUI DE RECENZARE:
  • Lucrările supuse spre publicare se trimit în format electronic pe adresa de contact a revistei: caietedeantropologie@yahoo.com
  • Evaluarea lucrărilor se va efectua de către Comitetul ştiinţific al revistei, format din personalităţi recunoscute în domeniilor lor de activitate
  • Fiecare lucrare va fi recenzată către 2 (3) referenţi ştiinţifici de specialitate cu grad ştiinţific de profesor sau conferenţiar
  • Lucrările pot fi returnate autorilor pentru refacere / corecturi, dacă nu au un conţinut ştiinţific corespunzător profilului revistei şi dacă prezintă gravi erori de redactate corect
  • Lucrările acceptate se vor publica în numărul curent al revistei
  • Întreaga responsabilitate pentru autenticitate, conţinut, redactare, şi traducerea lucrării revine autorilor
  • Se atrage atenţia autorilor să respecte legile Copyright-ului.
INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI
  • Lucrările trebuie prezentate în limba română sau în una din limbile: engleză, franceză, germană sau italiană cu cel puţin trei luni înainte de apariţia revistei
  • Fiecare studiu trebuie însoţit de un abstract consistent într-o limbă de circulaţie internaţională, respectiv în limba română pentru lucrările autorilor din străinătate
  • Pentru redactarea lucrărilor se recomandă utilizarea programului Word, Justify, Times New Roman, caractere de 12 si spaţii de 1,5