Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
PROIECTE ÎN CURS DE DERULARE
Nr. crt. Cod proiect Director Titlul
1. 2250/2008 Nicoară Simona Structuri instituţionale şi sensibilităţi sociale în România modernă (sec. XIX-XX)
Proiect de cercetare exploratorie (IDEI) CNCSIS - PN-II
2. 2477/2008 Nicoară Toader Statul modern şi problemele mortalităţii. Igiena publică, regimuri alimentare şi cimitirele ca spaţiu public (secolele XIX-XX)
Proiect de cercetare exploratorie (IDEI) CNCSIS - PN-II