Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
LINKURI BDI FUNCŢIONALE
  1. Din anul 2009 revista a fost inclusă în baza de date SCOPUS:
    http://info.scopus.com/detail/what/documents/titles2009
  2. Revistă indexată B+ din anul 2009:
    http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/reviste_cat_B+_09_arhiva(1).pdf
  3. Din 2008 până în 2009 revista a fost indexată B:
    http://www.cncsis.ro/userfiles/file/politica%20stiintei/reviste_cat_B_08(1).pdf