Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
TEMATICA
Prin publicarea de articole cu o înaltă valoare ştiinţifică, revista îşi propune în primul rând stimularea dialogului pluridisciplinar şi promovarea celor mai noi paradigme ale cunoaşeterii şi a metodologii inovative de cercetare. Articolele apărute în numerele tematice ale revistei tratează probleme precum: oamenii şi moartea, universul familiei şi al rudeniei, istoria corpului uman, alimentaţia, habitatul, moda şi vestimentaţia, istoria ecologică (epidemii, calamităţi naturale), sărbătoarea şi loazirul. Toate aceste subiecte sunt tratate din perspectiva antropologiei istorice, a istoriei mentalitaţilor collective şi imaginarului social. Prin acestea revista realizează o pledoarie pentru o istorie care să răspundă mai bine la exigenţele epistemologice ale timpului nostru.