Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
EVOLUŢIA STANDARDELOR DE CALITATE
În cei şase ani de apariţie standardele de calitate ale revistei au evoluat atât în privinţa formei, cât mai ales a conţinutului. Acesta a evoluat in ultimii ani, remarcându-se în acest sens un înalt nivel stiinţific al articolelor semnate de cei mai reputaţi autori români din domeniu şi un număr tot mai însemnat de prestigioşi colaboratori externi, dintre care unii se regăsesc chiar în bordul editorial al revistei. Nu în ultimul rând, s-a diversificat extrem de mult tematica abordară înglobând la ora actuală cele mai provocatoare problematici în acord cu istoriografia străină.