Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
DATE DE CONTACT
  • Organizaţie emitentă: Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, Seminarul de Antropologie Istorică, (Catedra de Istorie Modernă)
  • Adresa: Str. Mihail Kogălniceanu, nr.1, sala 308, etaj III, cod poştal: 400084, Cluj-Napoca, România
  • Contact: Tel: 0264 - 598172 / Fax: 0264 - 405326,
  • e-mail: caietedeantropologie@yahoo.com
  • Site-web al Seminarul de antropologie istorică: http://hiphi.ubbcluj.ro/hiphi/cai
  • Persoană de contact: Prof. univ. Dr. Toader Nicoară (redactor şef)