Date de identificare
Tematica
Colectivul redacţional
Procesul de recenzare
şi instrucţiuni pentru autori
Evoluţia
Rolul revistei
în comunitatea
ştiinţifică
Proiecte
în curs de derulare
Numere apărute
Contact
Linkuri BDI funcţionale
REDACTOR ŞEF / GENERAL EDITOR: Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România

REDACTOR RESPONSABIL / EDITOR IN CHARGE: Prof. univ. dr. Simona Nicoară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România

COLEGIU EDITORIAL / EDITORIAL BOARD
 • Prof. univ. dr. Jean-Pierre Bois, Université de Nantes, France
 • Conf. univ. dr. Ildikó Horn, "Eötvös Loránd" University, Budapest, Hungary
 • Prof. univ. dr. Chantal Millon Delsol, Université Marne-le-Valée, Paris, France
 • Prof. univ. dr. Sorin Mitu, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Giovanna Motta, Universita degli studi "La Sapienza", Roma, Italy
 • Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Péter Katalin, Történettudományi Intézet, Budapest, Hungary
 • Prof. univ. dr. Alexandru-Florin Platon, Universitatea "Al.I. Cuza", Iaşi, România
 • Prof. univ. dr. Marina Sozzi, Universita degli studi, Torino, Italy
 • Prof. univ. dr. Barbu Ştefănescu, Universitatea din Oradea, România
 • Prof. univ. dr. Paul H. Stahl, Institutul de Studii sud-est Europene, Bucureşti, România
 • Prof. univ. dr. Vlad Laurenţiu, Universitatea din Bucureşti, România
COLEGIUL REDACŢIONAL / EXECUTIVE BOARD
 • Lect. univ. dr. Constantin Bărbulescu, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Sorin Mitu, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Simona Nicoară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Prof. univ. dr. Toader Nicoară, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Conf. univ. dr. Rüsz-Fogarasi Enikő, Universitatea "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca, România
 • Cercet. şt. III, Marius Rotar, Universitatea "1 Decembrie", Alba-Iulia, România